Usługi prawne i podatkowe
project name

Usługi prawne i podatkowe

description

Pomagamy firmom i indywidualnym przedsiębiorcom w zakresie wszystkich aspektów ich działalności obejmujących m. in. kompleksową obsługę prawną i optymalizację działalności gospodarczej. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla firm. Obejmuje ono m.in. stałe doradztwo prawne, reprezentowanie w postępowaniach sądowych czy administracyjnych, sporządzanie i negocjowanie umów, a także pomoc prawną w zakresie kwestii pracowniczych i podatkowych.

Współpracujący z nami prawnicy są wysokiej klasy specjalistami, posiadającymi uprawnienia zarówno do reprezentacji Państwa przed sądami i urzędami (adwokaci i radcy prawni), jak i zapewniającymi obsługę podatkową Państwa firmy (doradcy podatkowi i biegli rewidenci). Świadcząc usługi na rzecz Klienta dokładamy najwyższej profesjonalnej staranności, aby należycie chronić jego prawa i w pełni realizować jego roszczenia. Nie tylko znamy przepisy prawa. Rozumiemy prawo i umiemy je stosować.

Każdą sprawę wyceniamy indywidualnie, więc z góry wiesz ile dokładnie zapłacisz. Prowadzimy też sprawy na zasadzie „success fee” – rozliczenie z Klientem następuję dopiero po wygraniu sprawy, w wysokości ustalonego wcześniej procentu od wygranej. Zapraszamy również do skorzystania z oferowanych przez nas abonamentów prawnych, z którymi mogą się Państwo zapoznać poniżej. Każdy z pakietów może być odpowiednio dostosowany do potrzeb Klienta.

Pakiet Klienta Indywidualnego

Cena: 200 PLN netto + VAT miesięcznie

Niniejszy pakiet obejmuje 5 porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, karnego, podatkowego, sprawy rodzinne i z prawa pracy

Pakiet dla mikroprzedsiębiorców

Cena: 600 PLN netto + VAT miesięcznie

Niniejszy pakiet obejmuje 5 godzin usług prawnych w miesiącu, takich jak:
1. konsultacje i porady prawne
2. przygotowywanie pism procesowych, pozwów, apelacji, zażaleń wezwań do zapłaty
3. sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów i ugód
4. sprawy z zakresu prawa pracy
5. sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym,
6. sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,
7. windykacja należności;
8. doradztwo podatkowe

Pakiet dla małych i średnich firm

Cena: 1200 PLN netto + VAT miesięcznie

Niniejszy pakiet obejmuje 8 godzin usług prawnych w miesiącu, takich jak:

1. konsultacje i porady prawne
2. udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
3. sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,
4. sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów i ugód
5. sprawy z zakresu prawa pracy
6. reprezentacja przed sądem
7. uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami i dłużnikami Klienta
8. sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym,
9. sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,
10. windykacja należności
11. doradztwo podatkowe, sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe, reprezentacja przed organami podatkowymi

Pakiet dla dużych firm i instytucji

Cena: 2500 PLN netto + VAT miesięcznie

Niniejszy pakiet obejmuje 15 godzin usług prawnych w miesiącu obejmujących pełną obsługę prawną Klienta. Pakiet zawiera wszystkie usługi z pozostałych pakietów, a ponadto:

1. konsultacje i porady prawne, udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta i jego grupy kapitałowej,
3. kompleksowa obsługa prawna Klienta przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi, na wszystkich płaszczyznach prawa
3. uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami i dłużnikami Klienta
4. windykacja należności
5. pełne doradztwo podatkowe w tym optymalizacja podatkowa, sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe, reprezentacja przed organami podatkowymi
6. obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia akcjonariuszy, zgromadzenia wspólników).