Rejestracja spółek
project name

Rejestracja spółek

description

Oferujemy pomoc prawną przy zakładaniu spółek prawa handlowego w zakresie:

  • wyboru najbardziej odpowiedniej formy prowadzenia spółki
  • prestiżowego adresu wirtualnego biura w Warszawie, podlegających pod jeden z największych urzędów skarbowych w Polsce.
  • przygotowania projektu umowy spółki,
  • przygotowania dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • sporządzenia wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego i dalszej reprezentacji Klienta przed KRS,
  • przygotowywania projektów dokumentów niezbędnych do przekształcenia spółek,
  • reprezentowania spółki w początkowej fazie działalności przed urzędami i organami administracji publicznej,
  • rejestracja spółki jako płatnika VAT